សកម្មភាពសមាគមនិស្សិតបានពាំនាំយកនូវជំនួួយជាថវិការបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ តាមរយៈការចុះរៃអង្គាសថវិកា ដើម្បីជួយទៅដល់និស្សិតឈ្មោះ សួន​​ យួយ ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលជម្ងឺ នៅឯមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីធ្វើការវះកាត់រួចមក កាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨

20 Jan 2018